Add new comment

بابک علوی

Thu, 08/23/2012 - 04:30

جناب آقای حقی
با سلام
از ایمیل شما ممنونم. مطالب جالب و عمیقی را مطرح کرده اید. از مطالب شما اینگونه برداشت کردم که مربی گری حتی در شرایطی که سبک دستوری لازم است هم ضروری است. مربی گری به برنامه ریزی و هدف گذاری نیاز دارد و برای انجام آن باید مدیریت زمان مناسب داشت. با شما هم موافقم که مربی گری انگیزه های درونی قوی می خواهد و وابستگی به مشوق های بیرونی نمی تواند الزاماً چنین انگیزه هایی ایجاد کند. بله با همه این مطالب موافقم. متشکر.
نکته کلیدی در تعریف مربی گری اینست که برای دستیابی به موفقیت های سازمانی و در راستای بهبود عملکرد شغلی است. از اینرو شاید اختصاص "زمان زیاد برای درد و دل" را نتوان رفتاری در راستای مربی گری دانست. البته به نظرم خوب است به این موضوع هم فکر کنیم که مشکلات فکری و روانی و نیز خانوادگی کارکنان که از محیط بیرونی به داخل سازمان می آید/می آورند و الزاماً به طور مستقیم به موفقیت کاری مرتبط نیستند، اما به هر حال بخشی از واقعیات تعامل با انسان های گرفتار امروزی است را چگونه می توان مدیریت کرد؟ هم از منظر ارزش های انسانی و هم از منظر بهره وری سازمانی (منتورینگ). در اینباره برخی سازمان های ایرانی تجاربی را در حال آزمایش هستند. پیشنهاد شما برای مدیریت این موضوع تخصیص زمانی مشخص برای آن است. شاید راه های دیگری هم داشته باشد تا از آسیبی که گفتید جلو گیری شود. البته بر اساس تجارب بنده، کارکنانی که با هم اوقات خیلی زیادی را برای درد و دل می گذارند، معمولاً از مدیرانی برخوردار هستند که مهارت های مربی گری را ندارند، چون مربی گری در خود هدف گذاری و راهنمایی هدف گرا را شامل می شود!
درباره موضوع جبران خدمت هم برای این نقش با شما موافقم. واقعاً موضوع پیچیده است و قطعا انگیزه های درونی بالایی می خواهد. آیا جبران خدمت مالی هم در این زمینه کمک می کند؟ اینکه چگونه می توان فرهنگی مشوق برای مربی گری ایجاد کرد حتماً به تجارب و بررسی های بیشتری نیاز دارد. منابعی در این رابطه وجود دارد. امیدوارم هر زمان که ذهنم در اینباره به انسجام بیشتری دست یافت، یادداشتی برایش بنویسم.
موفق باشید و به امید دیدار
بابک علوی

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.