Add new comment

مرتضی

Tue, 08/04/2015 - 04:30

جناب آقای دکتر علوی
با سلام
با سپاس از مطالب ارزنده شما
همانگونه که میدانید نیاز سنجی واموزش مدیران در سازمانهای بزرگ دشوار وارزیابی برونداد های ان نیز بسیار دشوارتر است چگونه میتواند با استفاده از روش مربی گری نیازهای اموزشی مدیران را استخراج وآنها را با روش مربی گری برگزار نمود به نحوی که اثربخش باشد.
لطفا راهنمایی بفرمایید.
با سپاس

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.